REGULAMIN WSPÓŁPRACY


1. Regulamin jest obowiązkowym dokumentem z jakim obowiązek ma zapoznać się Klient przed wykonaniem usługi.
2. Zdjęcia z sesji zdjęciowej/reportażu z uroczystości przekazywane są na pamięci przenośnej, wywołanych odbitek lub drogą elektroniczną na adres e-mail.
3. Płatność za sesję występuje w dwóch etapach:  Płatność w dniu wykonania usługi lub przy odbiorze gotowego produktu.
4. Zdjęcia Klient otrzymuje w formacie jpg. Nie udostępniam surowych plików RAW.
5. Zdjęcia, które Klient otrzymuje, są wybrane przez Fotografa, wg jego kryteriów technicznych, merytorycznych i wizualnych.
! Istnieje możliwość wyboru indywidualnego zdjęć poprzez serwis zalamo.com
6. Klient dodatkowo może otrzymać całkowity materiał z sesji, z którego ma możliwość wyboru ujęć dodatkowych odpłatnych w wysokości 10 zł/szt. 
7. Zdjęcia przechowuję na komputerze przez 50 dni od momentu otrzymania ich przez Klienta.
! Proszę o utworzenie kopii CD, zgranie zdjęć na komputer, aby ich nie utracić.
8. Na zdjęciach nie ma logo ani znaków wodnych.
9. Fotografie można umieszczać na portalach społecznościowych, aczkolwiek proszę o dopisanie lub podlinkowanie przy zdjęciu autora ‘Olga Pierzchlewicz Fotografia’.
10. Zgodnie z zasadami prawa autorskiego, nie ma możliwości ingerencji w zdjęcie (np. zmiana na czarnobiałe, nakładanie filtrów), jeśli Klient ma wytyczne, co do koloru bądź innego wizualnego aspektu zdjęcia należy to zgłosić i zmiana ta zostanie dokonana przez Fotografa.
11. Przed sesją należy wyrazić/bądź nie wyrazić zgody na rozpowszechnianie wizerunku, przy wyborze drugiej opcji należy podpisać aneks do umowy o braku zgody na publikacji. Po wyrażeniu zgody przez Klienta nie ma możliwości jej wycofania.
12. W trakcie sesji należy zwrócić uwagę Fotografowi na ujęcia na których zależy Klientowi, przed końcem sesji przypomnieć i skonsultować ujęcia, które powstały. Natomiast jeśli Klient nie posiada żadnych konkretnych wytycznych nie ma takiej potrzeby.
13. Podczas wykonywania sesji zdjęciowej PROSI SIĘ o niewykonywanie zdjęć telefonem komórkowym, tabletem itp.
14. Zdjęcia przekazuję po uiszczeniu 100% wpłaty osobiście lub przelewem na konto.
15. Klient ma prawo dokonać zakupu dodatkowych ujęć z sesji do 50 dni po wykonaniu usługi wg cennika.
16. W związku z czasem obróbki graficznej zdjęć zastrzegam sobie od 14 do 30 dni roboczych na całkowitą finalizację zamówienia.
17. Za szkody wyrządzone w trakcie sesji (zbite lampy, stłuczone lub uszkodzone rekwizyty itp.) ponosi Klient.
18. W momencie dokonania rezerwacji w firmie Olga Pierzchlewicz Fotografia zakłada się, że Klient w pełni zgadza się i akceptuje koncept pracy Fotografa tj. sposób fotografowania, proces post produkcji zdjęć oraz poczucie estetyki. Z tego założenia nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć w oparci o w/w aspekty, nie ma możliwości również wymiany ujęć na inne chyba, że Fotograf zadecyduje inaczej.


Back to Top